Lấy lý do chi phí nhiên liệu và tỉ giá tăng trong khi doanh thu trung bình chia theo hành khách giảm 4 năm liên tiếp, Vietnam Airlines (VNA) đề…
Đọc tiếp