Những thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại được ban hành tại Quyết định 1011/QĐ-BTC ngày 15/5/2014 là những bước thực hiện bạn cần…
Đọc tiếp